Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Kościan"


organizator

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego // Organizacje

Stowarzyszenie wspiera uczniów w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju; prowadzi działalność oświatową i wydawniczą; udziela pomocy osobom i instytucjom działającym na rzecz oświaty; dofinansowuje przedsięwzięcia służące podnoszeni

organizator

Stowarzyszenie "Człowiek dla Człowieka" // Organizacje

Stowarzyszenie wspiera działania i udziela pomocy osobom zagrożonym patologią, wykluczeniem społecznym i dyskryminacją. Organizacja propaguje integrację społeczną oraz tolerancję. Stowarzyszenie m.in. zorganizowało turnus rehabilitacyjny

Czas wysz: 0.00626 s.
stopka strony