Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Komisja"


miłośnicy natury

Poznaj lepiej program LIFE // Weź udział

Komisja Europejska organizuje internetowy dzień informacyjny programu LIFE, który skupia się na ochronie klimatu. 

misja UE

Misja UE: wygrajmy z rakiem // Weź udział

Komisja Europejska organizuje sesję dyskusyjną online, w której mogą wziąć młodzi Europejczycy w wieku 13-30 lat.

element5-digital-_Tx6363gF1w-unsplash.jpg

Europejska gra miejska // Weź udział

Jeśli szukasz ciekawego sposobu na spędzenie soboty, Komisja Europejska ma dla Ciebie super propozycję! Zbierz drużynę i weź udział w bezpłatnej grze miejskiej, organizowanej w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku.

womentecheu.jpg

Women TechEU // Granty

Po bardzo zachęcającej reakcji na pierwszą, pilotażową edycję programu w 2021 r. Komisja Europejska w tym roku ponad dwukrotnie zwiększa budżet do 10 mln euro, który ma sfinansować nawet 130 firm. 

markus-winkler-97Ncs6x3NTg-unsplash.jpg

Równość płci w organizacji // Weź udział

Komisja Europejska zaprasza przedstawicieli instytucji naukowych i badawczych na webinarium pt. Gender Equality Plans (GEPs) for Polish organisations.

eeas-logo-jpd.png

Program stażowy Junior Professionals in the Delegations (JPD) // Granty

Co dwa lata Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych otwierają nabór na prestiżowy program stażowy dla młodych ekspertów w delegaturach UE na całym świecie.  

BeInclusive.jpg

#BeInclusive 2021 EU Sport Awards // Granty

Sport to narzędzie do przełamywania barier społecznych, tworzenia poczucia tożsamości europejskiej i budowania bardziej inkluzywnego świata. Co roku Komisja Europejska nagradza organizacje, których działalność docenia siłę sportu w zakresie poprawy integracji społecznej grup defaworyzowanych. 

istockphoto-1125008780-612x612.jpg

Forum Zatrudnienia i Praw Społecznych // Weź udział

Komisja Europejska zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Forum Zatrudnienia i Spraw Społecznych, którego tematem przewodnim będzie program Zielonego Ładu. 

Screenshot-2022-04-20-at-14 (1).jpg

#BeInclusive - ceremonia rozdania nagród // Weź udział

Komisja Europejska zaprasza do śledzenia transmisji z ceremonii ogłoszenia laureatów #BeInclusive EU Sport Awards. Streaming na żywo dostępny będzie na stronie inicjatywy.

organizator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych (SCIC) // Organizacje

Usługi z zakresu tłumaczenia ustnego dla Komisji, Rady Europejskiej, Rady UE, Komitetu Regionów, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz agencji i biur w krajach UE. Przydziela sale konferenc

organizator

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta // Organizacje

Główne cele Programu Fulbrighta to inicjowanie, wspieranie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki, prowadzony

news

Komisja: kształćcie tłumaczy! // News

25.10.2010

Komisja Europejska chce, by uniwersytety na Starym Kontynencie stworzyły więcej miejsc na studiach dla przyszłych tłumaczy

news

Komisja zajmie się dostępnością wody // News

20.03.2014

Komisja Europejska zapowiedziała podjęcie konkretnych działań w celu zrealizowania niektórych postulatów zgłoszonych przez organizatorów kampanii Right2Water.

news

Komisja szuka chętnych // News

30.01.2014

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie działań dotyczących współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

news

Europosłowie o nauce i biznesie // News

30.09.2013

Komisja ds. przemysłu i badań Parlamentu Europejskiego zatwierdziła programy Horyzont 2020 i COSME. W trakcie negocjacji z Komisją Europejską udało się wprowadzić do nich kilka istotnych poprawek.

news

EuroShorts o turystyce // News

19.04.2013

Europejska Komisja Podróży, Komisja Europejska oraz agencja Screen South zapraszają młodych, utalentowanych filmowców do udziału w konkursie na najciekawszy scenariusz filmu promującego Europę.

news

Komisja zachęca państw do reform // News

22.09.2011

Komisja Europejska przedstawiła strategię reform, które mają zwiększyć liczbę absolwentów szkół wyższych, podnieść poziom nauczania i sprawić, by edukacja wyższa pomogła europejskiej gospodarce w szybszym wyjściu z kryzysu.

news

Komisja: bądźmy bardziej hojni! // News

02.07.2010

21 kwietnia Komisja Europejska przyjęła plan działań Unii na rzecz przyspieszenia realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

news

Wystaw ocenę Erasmusowi // News

06.03.2017

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach będących elementem Śródokresowej Oceny programu Erasmus+.

news

"Shape It, Move It, Be It" - podsumowanie ETM // News

14.09.2017

Komisja Europejska w specjalnym raporcie podsumowała konferencję z okazji Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

Czas wysz: 0.01612 s.
stopka strony