Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Konin"


organizator

Towarzystwo Samorządowe // Organizacje

Towarzystwo Samorządowe zabiega o wyrównanie szans dostępu młodzieży do edukacji i dóbr kultury. Dotyczy to głównie młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich i ubogich rodzin, aby ułatwić jej dostęp do edukacji utworzyło Fundusz Stypendialny. Wyr

Czas wysz: 0.00665 s.
stopka strony