Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Koszalin"


organizator

Pracownia Pozarządowa // Organizacje

Pracownia Pozarządowa już od 18 lat wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Koszalinie i w województwie zachodniopomorskim. Wspiera lokalne organizacje pozarządowe, przyczynia się do rozwoju współpracy samorządów z miesz

organizator

Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych // Organizacje

Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych jest stowarzyszeniem gmin i powiatów, w których funkcjonują młodzieżowe samorządy lokalne. Federacja wspiera działalność młodzieżowych samorządów lokalnych.

organizator

Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości // Organizacje

Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości to akredytowana organizacja szkoleniowa, agencja zatrudnienia i wolontariatu europejskiego. TWIP realizuje projekty szkoleniowe, wymiany międzynarodowej i rozwoju zawodowego oraz działalność społeczno-kultur

Czas wysz: 0.01255 s.