Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Koszalin"


organizator

Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości // Organizacje

Celem działalności Fundacji jest informowanie lokalnego społeczeństwa o procesie i aspektach integracji Polski z Unią Europejską. Organizacja prowadzi konsultacje i doradztwo, działania promocyjne dla różnych grup społecznych i zawodowych, organiz

organizator

Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości // Organizacje

Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości to akredytowana organizacja szkoleniowa, agencja zatrudnienia i wolontariatu europejskiego. TWIP realizuje projekty szkoleniowe, wymiany międzynarodowej i rozwoju zawodowego oraz działalność społeczno-kultur

organizator

Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych // Organizacje

Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych jest stowarzyszeniem gmin i powiatów, w których funkcjonują młodzieżowe samorządy lokalne. Federacja wspiera działalność młodzieżowych samorządów lokalnych.

organizator

Pracownia Pozarządowa // Organizacje

Pracownia Pozarządowa już od 18 lat wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Koszalinie i w województwie zachodniopomorskim. Wspiera lokalne organizacje pozarządowe, przyczynia się do rozwoju współpracy samorządów z miesz

organizator

Fundacja Youth Act // Organizacje

Fundacja wspiera młodzież w samorozwoju, propaguje aktywność obywatelską i tolerancję i integrację społeczną. Prowadzi warsztaty z zakresu praw człowieka, warsztaty improwizacji na zajęciach językowych oraz warsztaty teatralne. Ponadto organizacja

organizator

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej // Organizacje

Organizacja prowadzi działalność charytatywną  oraz zapewnia pomoc społeczną rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, by wyrównać ich szanse społeczne na rozwój. Caritas organizuje kursy i szkolenia oraz praktyki i staże zawodowe, a także organi

organizator

Fundacja Nauka dla Środowiska // Organizacje

Fundacja skupia środowisko Politechniki Koszalińskiej i liderów społeczności lokalnych dla wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, wykorzystując nowe technologie i badania. Swoje cele fundacja realizuje w czterech obszarach: turystyki alternatywnej

Czas wysz: 0.007 s.
stopka strony