Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Krzyżowa"


organizator

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego // Organizacje

Fundacja „Krzyżowa” działa na rzecz pokojowego współżycia narodów, grup społecznych i pojedynczych osób. Prowadzi Dom Spotkań Młodzieży (MDSM), która jest placówką  kształceniową  oraz oświatowo-wychowawczą. Fundacja organizuje także sem

organizator

Fundacja "Dobry Widok" // Organizacje

Fundacja działa na rzecz wszechstronnego rozwoju regionu Żywiecczyzny, udziela pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, działa na rzecz integracji zawodowej, organizuje wolontariat. Organizacja realizuje wiele międzynarodowych projektów f

Czas wysz: 0.00608 s.
stopka strony