Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Kudowa Zdrój"


organizator

Stowarzyszenie "Fundus Glacensis" // Organizacje

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju regionu Kudowy Zdrój oraz aktywizacji dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie „Uzdrowiskowego Domu Kultury”, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży, imprezy kulturalne, zajęcia plastyczne, ku

organizator

Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda // Organizacje

Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda jest inicjatywą lokalnej grupy mieszkańców gminy Lądek-Zdrój (woj.dolnośląskie). Aktywizuje 

organizator

Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej // Organizacje

Stowarzyszenie było wydawcą gazety lokalnej “Głos Nadpopradzia”. Współpracuje z Instytutem Europa Karpat w Nowym Sączu, przy projekcie „Karpacka Mapa Przygody”, realizowanym przez województwo małopolskie i Kraj preszowski na Słowacji. Towar

organizator

Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta” // Organizacje

Stowarzyszenie "Sarepta" prowadzi międzynarodową wymianę w dziedzinie kultury i sztuki. Współorganizuje Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów, jest to spotkanie twórców ikon i sztuki sakralnej z Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji. W ramach upowsze

Czas wysz: 0.00835 s.