Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "LLL"


kpo.jpg

Krajowy Plan Odbudowy – Koordynacja LLL // Granty

Dofinansowanie na zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych.UWAGA: FRSE ogłosiło drugi nabór, który ma charakter uzupełniający i jest skierowany do organów wykonawczych województwa świętokrzyskiego. Wnioski o objęcie wsparciem składane w ramach naboru będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE dostępnego pod adresem: www.online.frse.org.pl, w terminie: od 15.12.2022 r. do 31.01.2023 r., godz. 16.00.

news

Nowa broszura EUCIS-LLL // News

07.06.2013

W internecie ukazała się druga edukacja magazynu programu „Uczenie się przez całe życie”, zatytułowana „We Make Europe, Active Citizenship and Lifelong Learning”

Czas wysz: 0.01075 s.
stopka strony