Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Marki"


organizator

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków // Organizacje

Organizacja zajmuje się ochroną dzikich ptaków i ich otoczenia. Jej celem jest zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. OTOP jest partnerem międzynarodowej federacji towarzystw ochrony ptaków - Bird

organizator

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa // Organizacje

Celem stowarzyszenia jest stwarzanie warunków rozwoju dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych demoralizacją poprzez inicjowanie i wspieranie programów w dziedzinie wychowania, opieki i pracy socjalnej. Organizacja zajmuje się prowadzeniem pl

organizator

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna // Organizacje

Fundacja działa na rzecz budowania pozytywnego wizerunku Polski, promocji edukacji medialnej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego RP. Swoje cele realizuje poprzez walkę z wykluczeniem społecznym, propagowanie integracji europejskiej oraz realizacj

Czas wysz: 0.00752 s.
stopka strony