Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Mińsk Mazowiecki"


organizator

Niezależna Inicjatywa Kulturalna // Organizacje

Misja Celem Stowarzyszenia "Niezależna Inicjatywa Kulturalna" jest: wspieranie i animowanie aktywności społeczno-kulturalnej w środowiskach lokalnych,integrowanie społeczności lokalnej poprzez promowanie lokalnego dorobku

organizator

Centrum Wspierania Osób z Niepełnosprawnością "Open Mind" // Organizacje

Stowarzyszenie przeciwdziała wykluczeniu społecznemu  osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, wspiera je w procesie aktywizacji i międzynarodowej mobilności, a także promuje edukację pozaformalną osób pracujących z niepełnosprawnymi. Or

organizator

Mazowiecki Instytut Kultury // Organizacje

Instytut animuje i promuje kulturę, a przede wszystkim stwarza warunki dla jej rozwoju w Warszawie i na Mazowszu. Jest organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń kulturalnych (w tym wystaw sztuki i przedsięwzięć plastycznych), współpracuje z in

Czas wysz: 0.0184 s.