Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Mikołów"


organizator

Centrum Społecznego Rozwoju // Organizacje

Centrum działa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, aktywizacji młodzieży i bezrobotnych, partnerstwa lokalnego, odpowiedzialnego biznesu, wspiera inicjatywy społeczne, kulturalne, gospodarcze. Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwo

organizator

Centrum Społecznego Rozwoju // Organizacje

Stowarzyszenie zajmuje się przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i aktywizacją młodzieży i innych grup społecznych, a także wyrównywaniem szans w dostępie do edukacji, kultury i usług. Cele te organizacja realizuje poprzez projekty edukacyjn

Czas wysz: 0.0052 s.
stopka strony