Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Mikołów"


organizator

Centrum Społecznego Rozwoju // Organizacje

Stowarzyszenie zajmuje się przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i aktywizacją młodzieży i innych grup społecznych, a także wyrównywaniem szans w dostępie do edukacji, kultury i usług. Cele te organizacja realizuje poprzez projekty edukacyjne,

organizator

Fundacja Dom Rozwoju // Organizacje

Fundacja działa na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie Naturalnego Przedszkola i Szkoły „Bukowy Dom” oraz warsztatów rozwojowych i praktyk zawodowych dla dorosłych. 

Czas wysz: 0.00661 s.
stopka strony