Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Mikołów"


Centrum Społecznego Rozwoju // Organizacje

Centrum działa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, aktywizacji młodzieży i bezrobotnych, partnerstwa lokalnego, odpowiedzialnego biznesu, wspiera inicjatywy społeczne, kulturalne, gospodarcze. Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwo

Czas wysz: 0.0219 s.