Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Mirsk"


organizator

Unia Izerska // Organizacje

Unia Izerska to stowarzyszenie skupiające grono ludzi, zamieszkujących okolice Gór i Pogórza Izerskiego, na granicy Dolnego Śląska i Górnych Łużyc. Cele organizacji to między innymi kreowanie, inspirowanie oraz wspieranie aktywności obywatelskiej,

organizator

Fundacja Holistycznego i Zrównoważonego Rozwoju "Windmill Tree" // Organizacje

Fundacja zajmuje się promowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego, innowacyjności i integracji europejskiej. Aktywizuje młodych ludzi i działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Członkowie fundacji organizują wymiany młodzieżowe i inne międzyna

Czas wysz: 0.00574 s.
stopka strony