Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Morawica"


organizator

Fundacja Możesz Więcej // Organizacje

Fundacja organizuje warsztaty, szkolenia, seminaria i wykłady dla osób wykluczonych społecznie oraz wspiera rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami Unii Euro

Czas wysz: 0.0062 s.
stopka strony