Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Niemce"


organizator

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce // Organizacje

Stowarzyszenie działa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców gminy, wspiera edukację oraz wychowanie  dzieci i młodzieży oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób gorzej sytuowanych finansowo. Dla realizacji swoich c

organizator

Stowarzyszenie "EURO LIDER" // Organizacje

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, aktywizacji zawodowej oraz współpracy międzynarodowej. Prowadzi poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz doradztwo personalne, realizuje międzynarodowe projekty int

organizator

Stowarzyszenie "Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej" // Organizacje

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju lokalnego Krasienina, integracji społecznej, aktywizacji dzieci i młodzieży w procesie rozwoju obszarów wiejskich oraz integracji międzynarodowej. Dla realizacji swoich celów, organizacja uczestniczy w wie

Czas wysz: 0.01742 s.