Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Nisko"


organizator

Niżańskie Centrum Rozwoju // Organizacje

Stowarzyszenie działa na rzecz wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu społeczno-ekonomiczny rozwój wspólnot i społeczności lokalnej powiatu niżańskiego oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym lokalnej przedsiębiorczościi promowanie

Czas wysz: 0.00582 s.
stopka strony