Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Nowy Dwór Gdański"


organizator

Żuławski Ośrodek Kultury // Organizacje

Żuławski Ośrodek Kultury zajmuje się rozpowszechnianiem i promocją kultury w gminy Nowy Dwór Gdański i na całych Żuławach. Prowadzi zajęcia kulturalne i artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizuje życie społeczno-kulturalnego. Misją

organizator

Gdański Archipelag Kultury // Organizacje

Dysponując bogatym zapleczem sprzętowym GAK prowadzi bardzo szeroką działalność artystyczną i edukacyjną organizując wiele koncertów, spektakli teatralnych, wystaw, warsztatów artystycznych i różnorodnych zajęć edukacyjnych. Współpracując z artyst

organizator

Klub Sportowy Beniaminek 03 // Organizacje

Stowarzyszenie działa na obszarze powiatu starogardzkiego. Prowadzi szkolenia sportowe w ramach sekcji piłki nożnej, kick-boxingu, boksu, tenisa stołowego i ziemnego oraz jeździectwa. Swoje działania kieruje w stronę dzieci i młodzieży z mniejszym

organizator

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu // Organizacje

Centrum działa na rzecz młodziezy poprzez różne formy edukacji: - szkolenia i kursy dokształcające, zwłaszcza dla bezrobotnych, - inicjatywy wspierające powstanie nowych miejsc pracy, - fundusz stypendialny, - wymiana młodzieży

organizator

Małopolskie Centrum Kultury Sokół // Organizacje

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ jest instytucją samorządową o charakterze regionalnym, działającą na terenie województwa małopolskiego. Jego główne kierunki działań to: zachowanie i promocja materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego Małop

organizator

Transgraniczny Związek Euroregion Tatry // Organizacje

Euroregion "Tatry" jest transgranicznym stowarzyszeniem samorządów lokalnych polsko- słowackiego pogranicza. Zrodził się z idei zbliżenia i wszechstronnej współpracy pomiędzy mieszkańcami, instytucjami i władzami pogranicza. W dniu 26 sierpnia 1

organizator

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe // Organizacje

    Towarzystwo wspomaga edukację osób niepełnosprawnych i Romów, rozwija i propaguje inowacyjne metody nauczania, występuje w ochronie praw kobiet; organizuje kursy, warsztaty, seminaria i konferencje dla rodziców, nauczycieli

organizator

Stowarzyszenie na rzecz Osób Potrzebujących SURSUM CORDA // Organizacje

Celem Stowarzyszenia SURSUM CORDA ("W Górę Serca") jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, w szczególności: dzieciom i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych, niedostosowanym społecznie, uzależnionym, bezrobotnym i ubogim, niepełnosprawnym, wyc

organizator

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw // Organizacje

Fundacja prowadzi swą działalność w oparciu o działy programowe: - Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży - Informacja Europejska - Instytut Rynku Pracy - Centrum Mediów Obywatelskich - Forum Ekonomic

logo VU.jpg

Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis // Organizacje

Fundacja, w swojej nazwie nawiązuje do idei wspólnej, zespołowej pracy. Popieramy inicjatywy oddolne i samorządność, pomagamy skanalizować aktywność społeczną, wspieramy pomysły, które cechuje otwartość i nietuzinkowość.Fundacja została pow

organizator

Centrum Edukacji Międzykulturowej // Organizacje

Centrum Edukacji Międzykulturowej w Nowym Sączu powstało w 2012 roku w celu objaśniania i nauczania o kulturze i różnorodności językowej Europy i świata, aby zachować to bogactwo wszystkich narodów i różnych grup etnicznych. Stowarzyszenie

organizator

Fundacja „hOlendry” // Organizacje

Celem fundacji jest promocja kultury Niderlandzkiej w Polsce oraz działalność oświatowa, rekreacyjno-zdrowotna, sportowa i kulturalna w zakresie rozwoju, wspierania i promocji zdrowego trybu życia.Fundacja organizuje warsztaty artystyczne (

organizator

Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu // Organizacje

Stowarzyszenie organizuje kolonie letnie nad polskim morzem, a także półkolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych i o niskim statusie materialnym. Większość środków finansowych na te kolonie pochodziła od sponsorów prywatnych i państw

organizator

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja” // Organizacje

Stowarzyszenie zapewnia osobom niepełnosprawnym jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równym przeciętnemu w kraju.Cel ten realizuje poprzez prowadzenie:

organizator

Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych "Inicjatywa" // Organizacje

Fundacja udziela pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym w celu polepszenia jakości ich życia oraz prowadzi działalność na rzecz rozwoju młodzieży. Fundacja działa poprzez organizacje bezpłatnych zajęć z hipoterapii i terapeutycznej jazdy konnej

organizator

Stowarzyszenie Nowy Dom // Organizacje

Stowarzyszenie „Nowy Dom” zapewnia pomoc społeczną na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego dla dzieci pozbawionych domów rodzinnych. Organizuje w tym celu szereg konferencji, szkoleń i konsultacji dla zespołów zawodowych, a także realizuje różn

Czas wysz: 0.01016 s.
stopka strony