Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Nysa"


organizator

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie // Organizacje

Osoby bezrobotne, planujące podjęcie pracy za granicą, szukające szkoleń i staży mogą zwrócić się o pomoc do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Urząd udostępnia informacje na temat aktualnych ofert pracy, oferuje doradztwo zawodowe, analizuje sytua

organizator

Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr // Organizacje

Nadrzędnym celem Euroregionu jest wszechstronna działalność na rzecz obszarów przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, ich sanacji ekologicznej, rozkwitu gospodarczego i kulturalnego oraz stałej poprawy warunków

organizator

Fundacja "W działaniu" // Organizacje

Fundacja „W działaniu” ma na celu budowę społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży oraz promowanie samozatrudnienia i przedsiębiorczości. Fundacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi oraz realizuje międzynarodowe projekty. Jedn

Czas wysz: 0.00729 s.
stopka strony