Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Oświęcim"


organizator

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu // Organizacje

    Celem działalności Centrum Żydowskiego jest kultywowanie pamięci o żydowskich mieszkańcach Oświęcimia oraz edukacja ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Holokaustu i współczesnych zagrożeń związanych z nietolerancją i

organizator

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży // Organizacje

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu powstał przede wszystkim w celach oświatowo-wychowawczych i kulturalnych. Jego głównym zadaniem jest pomoc w przełamywaniu międzykulturowych uprzedzeń. Założona przy nim Fundacja prowadzi działalno

organizator

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu // Organizacje

Centrum jest miejscem spotkań, rozmów, edukacji dla tych, którzy odwiedzają Auschwitz. Centrum umożliwia zwiedzanie muzeum Auschwitz-Birkenau z przewodnikiem, spotkania z byłymi więźniami, wgląd w archiwum Muzeum, wykłady dotyczące historii byłego

organizator

Stowarzyszenie Romów // Organizacje

Stowarzyszenie działa na rzecz pełniejszego uczestnictwa Romów w życiu społecznym; dąży do uznania Romów jako mniejszości etnicznej i do przyznania im praw politycznych w Polsce; współpracuje z organami administracji państwowej i organizacjami spo

organizator

Towarzystwo na rzecz Ziemi // Organizacje

Towarzystwo działa na rzecz zachowania, ochrony, odtwarzania środowiska naturalnego; realizuje projekty o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim; organizacja bierze udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w śr

organizator

Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu // Organizacje

Fundacja prowadzi w Oświęcimiu działalność oświatowo-wychowawczą i kulturalną w oparciu o historię obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla młodzieży i dorosłych z różnych stron świata, w szczególności dla młodzieży polskiej i niemieckiej.

organizator

Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie // Organizacje

Celem organizacji jest upamiętnienie charakteru przedwojennego Oświęcimia i życia diaspory żydowskiej oraz zachowanie zabytków i architektury związanej z tą społecznością, a także prowadzenie badań nad Holocaustem i rozpowszechnianie wiedzy o hist

Czas wysz: 0.00668 s.
stopka strony