Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Ożarów"


organizator

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej R.M.G - BOKS OZAROW // Organizacje

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej R.M.G. - Boks Ożarów działa od 2010 r. Celem klubu jest upowszechnianie i rozwijanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, poprzez organizowanie zajęć sportowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w tym t

organizator

Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia // Organizacje

Jednym z zasadniczych celów działania Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia jest poprawa sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Fundacja realizuje 4 programy: PRACA, NIE JAŁMUŻNA – przeciw bezrobociu PODARUJ MI SZKOŁĘ – fu

Czas wysz: 0.00611 s.
stopka strony