Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Opole"


organizator

Stowarzyszenie „Europa Iuvenis” // Organizacje

Stowarzyszenie organizuje debaty, warsztaty i konferencje dla studentów i młodzieży. Promuje współpracę międzynarodową na Opolszczyźnie. Koordynowało projekt „Młodzi nie znają ignorancji” z funduszy ministerialnych. Organizacja wsparła młodzież

organizator

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych // Organizacje

    Centrum swoją aktywność kieruje do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw nieformalnych działających na rzecz zaspokajania potrzeb lokalnych. Inicjuje, animuje, wspiera zmiany społeczne. C

organizator

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Opolski // Organizacje

Fundacja organizuje szkolenia i spotkania dla wolontariuszy. Ponadto oddział korzysta z doświadczenia organizacji matki - Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh), która posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji Wolontariatu Europejs

organizator

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP // Organizacje

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej (ZMMN) to ogólnopolska pozarządowa organizacja młodzieży mniejszości niemieckiej założona w 1992 roku. Organizacja poprzez zabawę i edukację kształtuje tożsamość nie

organizator

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego // Organizacje

Uczelnia uczestniczy w programie Europa Mater ( zwany także „Studiami Weimarskimi”, to wyjątkowy międzynarodowy program studiów magisterskich w dziedzinie europeistyki, który oferuje możliwość otrzymania trzech dyplomów magisterskich trzech partne

organizator

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Opolskiego // Organizacje

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej.

organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej // Organizacje

Misją Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej jest prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej na rzecz samorządów lokalnych oraz środowisk opiniotwórczych w celu umacniania demokracji lokalnej i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

organizator

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP” // Organizacje

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych promującym zdrowie i profilaktykę. Angażuje młodzież we współpracę międzynarodową,

organizator

Fundacja Mediatio // Organizacje

Fundacja Mediatio zajmuje się rozpowszechnianiem i rozwojem mediacji, a także innych metod rozwiązywania sporów w środowisku młodzieżowym. Swoje cele realizuje poprzez prowadzenie postępowań mediacyjnych na terenie Polski, a także poprzez ed

organizator

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe // Organizacje

Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. przez: - organizowanie i prowadzenie przedszkoli i szkół z ojczystym językiem nauczania; - organizowanie i materialne wspieranie przedszkoli i szkół dwujęzycznych, szkół z dodatkową nauką języka ojc

Czas wysz: 0.0141 s.