Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Ostrów Wielkopolski"


organizator

Stowarzyszenie "Szansa dla aktywnych" // Organizacje

Stowarzyszenie powstało w 2014 roku z inicjatywy mieszkańców Jankowa Przygodzkiego. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez wspieranie inicjatyw rozwojowych regionu. Organizacja realizuje wiele lokalnych (wypoczynek

organizator

Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "RUBINEK" // Organizacje

Celami stowarzyszenia są promowanie Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej oraz udzielanie potrzebnego wsparcia szkole i jej uczniom, podejmowanie działań w zakresie ochrony zdrowia, integracji europejskiej oraz kształtowania patriotycznych pos

organizator

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole // Organizacje

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole skupia sie na programach stypendialnych oraz szkoleniach dla kadry oświatowej. Prowadzi kilkanaście odzdziałów terenowych i zajmuje się również wspieraniem lokalnych szkół i ośrodków edukacyjnych.

organizator

Wielkopolski Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży // Organizacje

Wielkopolski Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży działa na terenie województwa wielkopolskiego. Zrzesza młodzież harcerską, szkolną i akademicką oraz działaczy zainteresowanych tematyką integracji Polski z Unią Europejską oraz wspieraniem mi

organizator

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) // Organizacje

Działalność merytoryczna Stowarzyszenia prowadzona jest w ramach pięciu działów, zwanych Programami:Edukacja Samorządowa (EDU),Doradztwo Prawne (LEX),Informatyzacja Administracji Samorządowej+ (PIAS+),Centrum

Czas wysz: 0.01019 s.
stopka strony