Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Płock"


organizator

Polska Fundacja Sportu i Kultury // Organizacje

Polska Fundacja Sportu i Kultury powstała, by edukować i integrować w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji. Przez liczne projekty promuje aktywność sportową i społeczną, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży uwrażliwiając jednocześnie na kultu

organizator

Regionalne Stowarzyszenie "Wschód-Zachód" // Organizacje

Regionalne Stowarzyszenie "Wschód - Zachód" działa od kwietnia 2004 roku. Pracuje na rzecz polepszenia warunków bytowych dzieci i młodzieży mieszkających w krajach byłego Związku Radzieckiego. Zajmuje się sprawami repatriacji rodzin z Rosji i były

organizator

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku // Organizacje

Centrum jest pozarządową organizacją prowadzącą edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych aktywizując w/w grupy do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działalność Centrum ma zasięg krajowy i obejmuje: - organizację i

organizator

Fundacja Orlen // Organizacje

Misją Fundacji jest prowadzenie działań o dużej wartości dodanej służących wyrównywaniu szans dzieci pozbawionych naturalnej opieki rodzicielskiej, a także aktywne partnerstwo z lokalnymi społecznościami, realizowane poprzez stymulowanie i wspiera

organizator

Stowarzyszenie Wolontariuszy "Kapitał Ludzki" // Organizacje

Stowarzyszenie działa na rzecz wychowanków domów dziecka, pomaga osobom niepełnosprawnym, promuje ideę wolontariatu oraz pobudza aktywność społeczną mieszkańców Płocka. Organizacja prowadzi Kapitalny Sklep, w którym pracują wolontariusze. Środk

Czas wysz: 0.00697 s.
stopka strony