Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Pelplin"


organizator

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie // Organizacje

Celem Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) jest promocja kultury wśród społeczności Gminy Pelplin. MOK zachęca mieszkańców do większego udziału w kulturze i jej współtworzenia poprzez organizację działań o charakterze edukacyjnym i promocyjnym, tworzą

organizator

Fundacja Pokolenia // Organizacje

Fundacja realizuje zadania  na terytorium powiatu tczewskiego i okolic w trzech obszarach:- włączenie społeczne ( programy wychodzenia z bezdomności, wolontariat, przeciwdziałanie przemocy domowej, centra dla dzieci i młodzieży z mniejszymi

Czas wysz: 0.01248 s.