Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Przemyśl"


organizator

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy // Organizacje

Celem działania Instytutu jest prowadzenie badań nad mniejszościami narodowymi w Polsce oraz stosunkami Polaków z narodami Europy Południowo-Wschodniej, zwłaszcza Ukraińcami. Instytut prowadzi bibliotekę specjalizującą się w problematyce regionaln

organizator

Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta // Organizacje

PSAPCF jest organizacyjną formą ruchu freinetowskiego, który obejmuje nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, odczuwających potrzebę twórczej i autentycznej działalności pedagogicznej, dającej szansę na rozwój nauczycielom i uczniom, na budowani

Czas wysz: 0.01335 s.