Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Racibórz"


organizator

Raciborski Fundusz Lokalny // Organizacje

Fundusz wspiera inicjatywy w zakresie oświaty, kultury, sztuki, ochrony zdrowia, opieki społecznej, rozwoju lokalnego, ochrony środowiska, spraw obywatelskich. The Racibórz Community Fund The Fund supports initiatives in the

organizator

Euroregion Silesia // Organizacje

Euroregion Silesia jest umową o współpracy między polskim Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry a Regionalnym Stowarzyszeniem ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opawski, dziś Euroregionem Silesia-CZ. Stowarzyszenie ma na celu uaktywnienie w

organizator

Stowarzyszenie "Drengowie znad Górnej Odry" // Organizacje

Stowarzyszenie integruje osoby i instytucje zainteresowane historią średniowiecza , działa na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywania szans w dostępie do edukacji oraz współpracy transgranicznej z Republika Czeską. Dla realiza

Czas wysz: 0.00631 s.
stopka strony