Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Ruda Śląska"


organizator

Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego // Organizacje

Statutowe cele Międzynarodowego Instytut Dialogu i Tolerancji imienia Jana Karskiego to ochrona praw człowieka, rozwój wolnych mediów oraz przeciwdziałanie antysemityzmowi i ksenofobii. Instytut kontynuuje misję Jana Karskiego prowadząc działalnoś

organizator

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy // Organizacje

Komenda realizuje zadania dot. zatrudnienia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji młodzieży oraz jej kształcenia i wychowania. Prowadzi m.in. centrum edukacji i pracy młodzieży, punkt doradztwa, pośrednictwa pracy i poradnictw

Czas wysz: 0.0565 s.