Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Ruda Śląska"


organizator

Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego // Organizacje

Statutowe cele Międzynarodowego Instytut Dialogu i Tolerancji imienia Jana Karskiego to ochrona praw człowieka, rozwój wolnych mediów oraz przeciwdziałanie antysemityzmowi i ksenofobii. Instytut kontynuuje misję Jana Karskiego prowadząc działalnoś

organizator

Stowarzyszenie "Nasza Siódemka" // Organizacje

Stowarzyszenie działa na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, która jest zagrożona wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, czynników ekonomicznych lub społecznych. Stowarzyszenie dąży do aktywizacji tych grup oraz ich rodzin,

organizator

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza // Organizacje

Stowarzyszenie wspiera rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacja prowadzi świetlice socjoterapeutyczne, trzy placówki wsparcia dziennego dla dzieci, trzy kluby młodzieżowe i dwa kluby senior

organizator

Śląska Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym, Wykluczonym Społecznie i Ich Rodzinom "Q Zmianie" // Organizacje

Fundacja pomaga osobom uzależnionym, zapobiega wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i ich rodzin oraz edukuje w zakresie profilaktyki uzależnień. Przeciwdziała uzależnieniu od alkoholu, narkotyków i substancji psychoaktywnych, propaguje ideę

Czas wysz: 0.00919 s.
stopka strony