Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Rybnik"


organizator

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "Przygoda" // Organizacje

Stowarzyszenie wspiera rozwijanie uzdolnień twórczych, tanecznych i muzycznych dzieci i młodzieży z Rybnika, upowszechnia szacunek i znajomość polskiej kultury ludowej oraz sprawuje opiekę nad działalnością grup i zespołów folklorystycznych.

organizator

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych // Organizacje

Centrum wspomaga społeczną aktywność obywateli; współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, podmiotami gospodarczymi z kraju i zagranicy; promuje działalność organizacji pozarządowych, partnerstwo pomiędzy sektorem pozarz

organizator

Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kształcenia Zawodowego i Technologii Informatycznych "SPEC" // Organizacje

Stowarzyszenie promuje  Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku, działa na rzecz rozwijania kreatywności młodzieży, propaguje aktywizację zawodową i edukację osób młodych. Swoje cele realizuje poprzez organizację warsztatów, szkol

organizator

Fundacja Kuźnia Talentów // Organizacje

Fundacji Kuźnia Talentów koncentruje swoje działania na wsparciu dzieci i młodzieży. Pracownicy i wolontariusze rozwijają swoje zamiłowania do pasji, talenty oraz zainteresowania.

Czas wysz: 0.00733 s.
stopka strony