Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Rzeszów"


organizator

Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży "Orły Rzeszów" // Organizacje

Centrum zajmuje się popularyzacją sportu wśród dzieci i młodzieży województwa podkarpackiego  oraz powiększaniem infrastruktury niezbędnej do prowadzenia zajęć sportowych oraz wspieranie klubu sportowego „Orły Rzeszów”

organizator

Fundacja CREATOR // Organizacje

Fundacja zajmuje się kreowaniem, wspieraniem, promowaniem krajowej i międzynarodowej współpracy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej, która ma służyć wszechstronnemu rozwojowi i podniesieniu jakości życia  dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

organizator

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie // Organizacje

Punkt Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie zapewnienia dostępu do zasobów informacyjnych Ministerstwa. Dodatkowo Ośrodek korzysta ze szkoleń i wsparcia merytorycznego Ministerstwa.

organizator

Fundacja "'Euro-Form" // Organizacje

Fundacja skupia swoją działalność na realizacji celów edukacyjnych i szkoleniowych, określonych przez Komisje Europejską. są to m.in.: urzeczywistnianie uczenia się przez całe życie, mobilność europejska, promowanie równości, spójności i aktywnośc

organizator

Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego FRDL // Organizacje

Prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera przez szkolenia i doradztwo rozwój instytucji publicznych – samorządowych i rządowych. Bada jakość usług publicznych i prowadzi pro

organizator

Stowarzyszenie EKOSKOP // Organizacje

Stowarzyszenie prowadzi projekty łączące edukację z działaniami na rzecz środowiska oraz aktywizacją lokalnych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dzieci i młodzieży w zgodzie z

organizator

Stowarzyszenie VESUVIO // Organizacje

VESUVIO realizuje projekty edukacyjne skierowane między innymi do seniorów, niepełnosprawnych oraz młodzieży. Projekty te dotyczą wspierania integracji europejskiej, promowania dziedzictwa europejskiego raz dialogu międzykulturowego. Stowarzysz

organizator

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego // Organizacje

Celem RARR S.A. jest prowadzenie działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi regionu Podkarpacia poprzez skoncentrowanie i mobilizację potencjału środowisk lokalnych oraz działalność doradczą i usługową w procesach restrukturyzacji, otwierania

organizator

Towarzystwo Polsko-Niemieckie // Organizacje

Towarzystwo powstało w 1990 roku, działa na rzecz przełamywania uprzedzeń, poznawania niemieckiej historii, kultury i języka. Pomaga młodzieży w znajdowaniu partnerów w Niemczech oraz przy ubieganiu się o wsparcie finansowe do Fundacji Współpracy

organizator

Rzeszowskie Centrum Organizacji Pozarządowych // Organizacje

Działalność RCOP skierowana jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej i mających siedzibę na terenie miasta Rzeszowa z powiatu rzeszowskiego (ziemskiego) działających w sferze pożytku publicznego

organizator

Stowarzyszenie PRO AGRICOLA // Organizacje

Stowarzyszenie Pro Agricola ma na celu aktywizację ludzi młodych zamieszkujących tereny wiejskie oraz rodzin zagrożonych patologiami. Misją stowarzyszenia jest rozwój młodzieży z obszarów wiejskich poprzez zapewnienie pomocy finansowej, wsparcia s

organizator

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze // Organizacje

Towarzystwo ALTUM to organizacja założona przez osoby wywodzące się z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Najważniejsze kierunki działań ALTUM: - Stwarzanie warunków społeczno-psychologicznych do optymalnego rozwoju człowieka. - In

organizator

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL // Organizacje

Fundacja wspiera działania na rzecz zwalczania uzależnień i patologii społecznych, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju dzieci i młodzieży. Fundacja spełnia swoją misję realizując wiele lokalnych i międzynarodowych projektów, wśród

Czas wysz: 0.0158 s.