Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Sandomiezr"


organizator

Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego // Organizacje

Stowarzyszenie zapewnia pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Organizacja prowadzi zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i doradcze oraz oddziałuje na środowisko lokalne osób zagrożonych w

Czas wysz: 0.01203 s.