Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Sanok"


organizator

Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Tańca ludowego "Sanok" // Organizacje

Celem stowarzyszenia jest wspieranie działania i rozwoju Zespołu Tańca Ludowego "Sanok", jako nośnika dziedzictwa kulturowego ziemi sanockiej w kraju i za granicą, poszerzanie grona sympatyków zespołu, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy o kultur

organizator

Europejskie Centrum Młodzieży Fraternitas // Organizacje

Celem stowarzyszenia Fraternitas  jest promowanie i wdrażanie projektów wymiany młodzieży w ramach programu „Erasmus +”. Podczas projektów pracuje na rzecz międzynarodowej współpracy między społec

organizator

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Bieszczadów "Grodzisko" // Organizacje

Stowarzyszenie realizuje projekty lokalne na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, wspierania placówek edukacyjnych i inicjatyw propagujących ochronę środowiska oraz kultywowanie tradycji szlacheckich ziemi sanockiej. 

organizator

Centrum Inicjatyw Europejskich "SUBCARPATHIA" // Organizacje

Centrum Inicjatyw Europejskich SUBCARPATHIA działa na rzecz współpracy międzynarodowej w zakresie wymian młodzieży oraz  promowania aktywizacji społecznej. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i sport

organizator

Fundacja "Mój Rozwój" // Organizacje

Fundacja działa na rzecz uzdolnionej młodzieży, której sytuacja materialna nie pozwala na profesjonalne rozwijanie zdolności, poprzez pozyskiwanie funduszy potrzebnych na realizację zajęć, warsztatów i obozów szkoleniowych dla młodzieży. Fundacja

organizator

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury // Organizacje

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury działa od roku 2009 w obszarze kulturalno-edukacyjnym. Jej działania polegają na promowaniu i upowszechnianiu muzyki klasycznej na terenach zaniedbanych kulturowo, zwiększaniu aktywności społecznej i kulturalne

Czas wysz: 0.00659 s.
stopka strony