Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Skrzypne"


organizator

Fundacja Szukamy Talentów // Organizacje

Fundacja działa aktywnie organizując szkolenia, warsztaty, które mają przyczynić się do aktywizacji młodych ludzi i zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Fundacja współpracuje z instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozar

Czas wysz: 0.00571 s.