Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Sobków"


organizator

Stowarzyszenie "Razem możemy więcej" // Organizacje

Misją stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, promocji regionu, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz działań przeciwko wykluczeniu społecznemu. W tym celu organizacja wspiera i tworzy ośrodki pomocy spo

Czas wysz: 0.02209 s.