Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Sopot"


organizator

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego // Organizacje

W posiadaniu CDE znajdują się liczne, systematycznie gromadzone zbiory dokumentów, publikacji, czasopism i innych wydawnictw ciągłych nadsyłanych z Biura d/s Oficjalnych Publikacji WE (Office for Official Publications of the European Communitie

organizator

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego // Organizacje

Celem Ośrodka jest działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna, informacyjna i popularyzatorska. Ośrodek organizuje spotakania, konferencje krajowe i międzynarodowe, wykonuje ekspertyzy. The Gdańsk University Research Centre on European I

organizator

Caritas Archidiecezji Gdańskiej // Organizacje

Organizacja prowadzi działalność charytatywną i humanitarną na rzecz dzieci, młodzieży i osób potrzebujących, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Caritas Archidiecezji Gdańskiej realizuje ogólnopolskie i międzynarodowe projekty pomocy.

Czas wysz: 0.00563 s.