Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Stara Kamienica"


organizator

Fundacja "Harmonia Kultury" // Organizacje

Misją fundacji jest tworzenie i propagowanie dobrych praktyk ekologicznego stylu życia. Cel ten jest realizowany dzięki organizowaniu przez fundację warsztatów edukacyjnych dla ludzi młodych, projektów ekologiczn

organizator

Fundacja "Just Do It" // Organizacje

Celem fundacji jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji i integracji młodzieży, wspieranie zainteresowań młodzieży oraz udzielanie im pomocy. Fundacja realizuje swoje cele poprzez współpracę z Młodzieżową Radą Mias

organizator

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Razem" w Kobylanach // Organizacje

Organizacja wiejska, która ma za zadanie przygotować młode pokolenie do twórczego i zorganizowanego udziału w życiu społeczności lokalnej, krajowej i europejskiej. Instytucja zajmuje się edukacją młodzieży i do

Czas wysz: 0.00677 s.
stopka strony