Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Stary Sącz"


organizator

Fundacja "Będzie Dobrze" // Organizacje

Celem fundacji jest zapewnienie pomocy osobom potrzebującym, przewlekle chorym , niepełnosprawnym i cierpiącym na nowotwory. Fundacja jest szczególnie wrażliwa na losy dzieci i młodzieży. Realizuje swoje cele organizując wolontariat, konkursy i

organizator

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu // Organizacje

Centrum działa na rzecz młodziezy poprzez różne formy edukacji: - szkolenia i kursy dokształcające, zwłaszcza dla bezrobotnych, - inicjatywy wspierające powstanie nowych miejsc pracy, - fundusz stypendialny, - wymiana młodzieży

organizator

Małopolskie Centrum Kultury Sokół // Organizacje

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ jest instytucją samorządową o charakterze regionalnym, działającą na terenie województwa małopolskiego. Jego główne kierunki działań to: zachowanie i promocja materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego Małop

organizator

Stowarzyszenie na rzecz Osób Potrzebujących SURSUM CORDA // Organizacje

Celem Stowarzyszenia SURSUM CORDA ("W Górę Serca") jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, w szczególności: dzieciom i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych, niedostosowanym społecznie, uzależnionym, bezrobotnym i ubogim, niepełnosprawnym, wyc

logo VU.jpg

Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis // Organizacje

Fundacja, w swojej nazwie nawiązuje do idei wspólnej, zespołowej pracy. Popieramy inicjatywy oddolne i samorządność, pomagamy skanalizować aktywność społeczną, wspieramy pomysły, które cechuje otwartość i nietuzinkowość.Fundacja została pow

organizator

Centrum Edukacji Międzykulturowej // Organizacje

Centrum Edukacji Międzykulturowej w Nowym Sączu powstało w 2012 roku w celu objaśniania i nauczania o kulturze i różnorodności językowej Europy i świata, aby zachować to bogactwo wszystkich narodów i różnych grup etnicznych. Stowarzyszenie

organizator

Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu // Organizacje

Stowarzyszenie organizuje kolonie letnie nad polskim morzem, a także półkolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych i o niskim statusie materialnym. Większość środków finansowych na te kolonie pochodziła od sponsorów prywatnych i państw

organizator

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja” // Organizacje

Stowarzyszenie zapewnia osobom niepełnosprawnym jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równym przeciętnemu w kraju. Cel ten realizuje poprzez prowadzenie:

Czas wysz: 0.00754 s.
stopka strony