Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Szczecin"


organizator

13 Muz // Organizacje

13 Muz jest instytucją kulturalną z długoletnią tradycją. W ostatnich latach szczególny nacisk położono na prezentację i promocję sztuki współczesnej. W tym celu organizowanych jest szereg koncertów, wystaw, spotkań oraz prezentacji artystycznych

organizator

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS // Organizacje

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS powstało w 2007 r. i swój obszar działań ukierunkowuje na aktywizację i poprawę życia grup wykluczonych. Regularna działalność opiera się na wspieraniu inicjatyw oświatowych, kulturalny

organizator

Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Szczecińskiego // Organizacje

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej.

organizator

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie // Organizacje

Centrum organizuje szkolenia, seminaria, konferencje; realizuje projekty; kształci nowe kadry dla samorządu; udziela konsultacji, porad i opracowuje ekspertyzy; prowadzi prodemokratyczne i prospołeczne programy dla szkół średnich.

organizator

Stowarzyszenie POLITES // Organizacje

Misją Stowarzyszenia jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu, edukację pozaformalną oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. W ramach realizacji misji Stowarzyszenie za

organizator

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość // Organizacje

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość powstało 2004 r. z inicjatywy artystów, dziennikarzy, historyków, regionalistów. Celem działania Stowarzyszenia jest praca na rzecz społeczności lokalnych poprzez działania artystyczne, organizowanie wystaw

SDSM_logo_pion1.jpg

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego // Organizacje

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego działa przy Urzędzie Marszałkowskim. Promuje ideę samorządności i aktywności społecznej młodzieży z woj. zachodniopomorskiego. Angażuje młodych ludzi w projekty, akcje i wolontariat - kraj

organizator

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Społeczno-Kulturowej R!SK // Organizacje

Celem działań stowarzyszenia jest stworzenie możliwości nieformalnej edukacji dla młodych ludzi, szczególnie tych, którzy wcześniej nie mieli do niej dostępu.  Organizuje konferencje, seminaria, szkolenia, koncerty, warsztaty plastyczne i bie

organizator

Fundacja "Morze Kultury" // Organizacje

Fundacja działa na rzecz podtrzymywania i upowszechniania kultury narodowej i tradycji, promowania polskiej kultury za granicą, integracji europejskiej oraz rozwoju i promocji województwa zachodniopomorskiego. Fundacja "Morze Kultury"

organizator

Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej "ESPRIT" // Organizacje

Członkowie stowarzyszenia realizują projekty skupione na wparciu dla bezrobotnych, pomocy młodzieży z rodzin zastępczych, wdrażaniu i realizacji programów unijnych (Erasmus+, RITA) oraz działań wzmacniających współpracę międzynarodową. Stowarzy

organizator

Fundacja "Droga Wolna" // Organizacje

Fundacja działa na rzecz partycypacji dzieci i młodzieży w życiu społecznym, rozwoju artystycznego, integracji społecznej, praw człowieka  oraz podnoszenia kompetencji społecznych u młodego pokolenia. Organizacja prowadzi Szkołę Droga Wolna

organizator

Fundacja "Antygrawitacja" // Organizacje

Fundacja wspiera dzieci i młodzież ze szczególnymi uzdolnieniami w rozwoju ich karier w zakresie sztuki i teatru. Organizacja prowadzi  projekt Cyrk Zodiak, w którym szkoli dzieci i młodzież opierając się o metody pedagogiki cyrku, uczy sztuk

organizator

Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie doktora H. Jordana // Organizacje

Stowarzyszenie działa na rzecz wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz terapii ruchowej osób w każdym przedziale wiekowym.

organizator

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej // Organizacje

Organizacja pomaga osobom ubogim, chorym i potrzebującym, wspiera edukacje dzieci i młodzieży oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach pomocowych. Prowadzi ośrodki socjalne i okno życia w Szczecinie, Stargardzie i Świnoujściu, Porad

organizator

Fundacja Moniki Pyrek // Organizacje

Fundacja tworzy projekty dla dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów zachęcające do bycia aktywnym i spędzania wolnego czasu na sportowo. Prowadzi Fundusz stypendialny dla młodych sportowców, otacza ich fachową opieką, finansuje stypendia oraz słu

Czas wysz: 0.00596 s.
stopka strony