Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Szypliszki"


organizator

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Słobódce // Organizacje

Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem szkoły oraz jej uczniów poprzez finansowanie remontów budynków szkoły, udzielanie stypendiów dla uczniów oraz pomocy finansowej dla najbiedniejszych, organizowaniem zajęć pozalekcyjnych, finansowaniem wyciec

organizator

FUNDACJA "Edukacja Razem" // Organizacje

Fundacja wspiera rozwój, wychowanie oraz edukację dzieci i młodzieży z terenów RP, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego. Organizacja udziela finansowego i rzeczowego wsparcia  dzieciom i młodzieży zagrożonej ubóstwem i wyk

organizator

Stowarzyszenie "Proaktywne" // Organizacje

Stowarzyszenie ma na celu zachęcać młodych ludzi do rozwoju osobistego,  nauki języków obcych i integracji międzykulturowej.  W tym celu prowadzi liczne warsztaty, seminaria, kursy, treningi, organizuje debaty, wystawy i wolontariat,

Czas wysz: 0.00631 s.
stopka strony