Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Tarnów"


organizator

Projekt Tarnów // Organizacje

Stowarzyszenie Projekt Tarnów zrzesza najaktywniejszych młodych ludzi zamieszkałych na ziemi tarnowskiej. Stowarzyszenie jest apolityczne. Do celów statutowych stowarzyszenia należy m.in. działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życi

organizator

Stowarzyszenie Miasta w Internecie // Organizacje

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" (SMWI) jest ekspercką organizacją pozarządową działającą od 1998 roku na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wspierającą działania samorządów regionalnych i lokalnych w wykorzystaniu narzędzi teleinform

organizator

Pałac Młodzieży w Tarnowie // Organizacje

Pałac Młodzieży w Tarnowie jest placówką Gminy Miasta Tarnowa pracującą w systemie edukacji narodowej. Jest interdyscyplinarnym centrum oświatowo-kulturalnym dzieci i młodzieży. Sp

organizator

Polska Spółga Gazownictwa sp. z o.o. // Organizacje

Polska Spółka Gazownictwa jest jedną ze spółek należących do GK PGNiG, która zgodnie z przyjętą Strategią Sponsoringową GK PGNiG może wspierać wydarzenia i inicjatywy istotne dla społeczności lokalnych na obszarach, na których PSG sp

organizator

Fundacja Nowe Technologie // Organizacje

Głównymi celami Fundacji są działania na rzecz rozwoju nowych technologii, w tym szczególnie związanych z informatyką i telekomunikacją, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa informacy

organizator

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art // Organizacje

Stowarzyszenie wspiera realizację projektów ze sfery kulturalnej, poprzez udzielanie artystom pomocy w zakresie organizacyjnym, prawnym oraz promocyjny

organizator

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej // Organizacje

Stowarzyszenie działa na rzecz poprawy bazy i zasobów szkoły, wspiera działalność szkoły zmierzającą do podnoszenia poziomu nauczania, rozwoju uczniów, kształtowania ich postaw obywatelskich oraz współpracuje z organizacjami zza granicy poprzez

organizator

Fundacja Bonae Fidei // Organizacje

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, naukową oraz kulturalną wśród młodzieży, przy pomocy organizacji szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, debat i konferencji. Organizacja była partnerem projektów realizowanych przez Federację NGO Subregion

organizator

Fundacja "DELTA - WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ" // Organizacje

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i społeczną na rzecz demokracji, rozwoju i integracji. Promuje zdrowy styl życia, aktywność społeczną oraz wolontariat. Działa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.&nb

organizator

Mercatus et Civis Foundation // Organizacje

Misja fundacji jest wspieranie reguł funkcjonowania uczciwego rynku ze świadomymi jego uczestnikami. Fundacja realizuje ten cel dzięki rozpowszechnianiu wiedzy na temat prawa i ekonomii, udzielania pomocy prawnej, prowadzenia zajęć z prawa i ek

organizator

Fundacja Edumocni // Organizacje

Fundacja Edumocni wychodzi z inicjatywą skierowaną do wszystkich osób, które chcą realnie wpływać na swój rozwój osobisty i zawodowy. Oferta skierowana jest zarówno do osób prywatnych, jak i firm zaangażowanych w rozwój swoich pracowników.&n

Czas wysz: 0.00672 s.
stopka strony