Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Tarnowiec"


organizator

Stowarzyszenie "Nic Trudnego" // Organizacje

Celem organizacji jest prowadzenie działań zmierzających do propagowania edukacji w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Cel ten jest realizowany przez szerzenie wiedzy oraz zachęcanie do samokształcenia. Członkowie Stowarzyszenia dążą do tego,

Czas wysz: 0.00606 s.
stopka strony