Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Toruń"


organizator

Toruńska Agenda Kulturalna // Organizacje

Toruńska Agenda Kulturalna jest samorządową instytucją kultury, której głównym zadaniem jest kreowanie i rozwijanie działalności kulturalnej prowadzonej w Toruniu, a także aktywizacja kulturalna mieszkańców miasta. TAK organizuje festiwale oraz in

organizator

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy // Organizacje

Celem Centrum jest upowszechnianie dorobku naukowego i technicznego poprzez realizację różnorodnych projektów edukacyjno-kulturalnych i form aktywności skierowanych do szerokiej grupy odbiorców, w szczególności dzieci i młodzieży. Celem Centrum No

organizator

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu // Organizacje

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki jest samorządową instytucją kultury. Do jego zakresu działania należy kulturalne i turystyczne zagospodarowanie terenu ruin zamku krzyżackiego w Toruniu oraz promocja tego miejsca w kraju i poza jego granicami.&nbsp

organizator

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP // Organizacje

Wojewódzka Komenda orientuje swoje działania na rzecz społeczności i władz lokalnych na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego Wspólnie z partnerami społecznymi, działając na podstawie porozumień, pomaga w realizacji polityki społecznej s

organizator

Biuro Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu // Organizacje

Biuro Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu powstało w 1994 roku i realizuje programy ogólnopolskie: Edukację Humanitarną, Program Pomocy Repatriantom, Program Pajacyk, Program Pomocy Uchodźcom. Prowadzi również działania na rzecz społeczności lok

organizator

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu // Organizacje

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej.

organizator

Biuro Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika // Organizacje

Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom UMK w wyborze drogi rozwoju zawodowego, prowadzi poradnictwo zawodowe, gromadzi oferty pracy, staży i praktyk, organizuje szkolenia i warsztaty, a także współpracuje z pracodawcami. The Caree

logo.jpg

Centrum Informacji Młodzieży przy Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu // Organizacje

Celem organizacji jest gromadzenie, aktualizowanie i bezpłatne udostępnianie informacji o wszelkiej działalności skierowanej do młodzieży, w zakresie: edukacji, pracy, sposobów spędzania czasu wolnego, zdrowia, uzależnień, wolontariatu, prawa i ku

organizator

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży // Organizacje

Centrum zajmuje się: • aktywnym promowaniem i wspieraniem przedsiębiorczości akademickiej poprzez prowadzenie Inkubatorów Przedsiębiorczości. • promowaniem zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży szkolnej, • promowaniem Ek

organizator

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA // Organizacje

Stowarzyszenie: - realizuje programy wymiany polsko - niemieckiej, trójnarodowej i wielonarodowej, której uczestnikami jest młodzież w wieku 16-26 lat, - wysyła wolontariuszy za granicę w ramach programu EVS, - oferuje u

organizator

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży // Organizacje

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży jest organizacją działającą na rzecz młodzieży. Chce, by poprzez udział w realizowanych programach młodzi ludzie zdobywali wiedzę, umiejętności oraz mogli kształcić postawy, które pomogą im stać się aktywny

organizator

Fundacja Gospodarcza Pro Europa // Organizacje

Fundacja ma na celu szeroko pojętą aktywizację gospodarczą, zawodową i społeczno-kulturalną mieszkańców miast i obszarów wiejskich kraju. Organizuje warsztaty, szkolenia i konferencje edukacyjne.Pro Europa realizuje proj

organizator

Fundacja "Kolory Życia" // Organizacje

Fundacja działa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, walczy z dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, prowadzi działalność charytatywną oraz pomaga osobom w trudnej sytuacji życiowej. Organizacja współpracuje z Centrum Muz

organizator

Fundacja "Lex Lupus" // Organizacje

Fundacja działa na rzecz ochrony i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego, szerzenia integracji europejskiej oraz wychowywania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu. Organizacja w myśl hasła przewodniego „Kto żyje dla innych, żyje dwa razy” pr

organizator

Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki // Organizacje

Fundacja działa od 1995 roku wspierając organizacje pozarządowe, rozwijając współpracę międzynarodową oraz promując partycypację społeczną.  Bierze aktywny udział w międzynarodowych projektach finansowanych w ramach Programu Erasmus+ oraz Eur

organizator

Fundacja Magazyn Zmian // Organizacje

Fundacja wspiera budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i szerzenie idei demokracji uczestniczącej. Interesują nas działania w sferze dizajnu, ekologii, twórczego recyklingu i upcyklingu. Prowadzi warsztat

Czas wysz: 0.00717 s.
stopka strony