Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Ulan-Majorat"


organizator

Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych // Organizacje

Celem stowarzyszenia jest aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, rozbudzanie i wzmacnianie więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za podejmowane w środowisku działania, budowanie świadomości społecznej i obywatelskiej, p

Czas wysz: 0.01033 s.
stopka strony