Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Wieliczka"


organizator

SMArt - Stowarzyszenie Młodych Artystów // Organizacje

Stowarzyszenie współpracuje z mieszkańcami - zwłaszcza z młodzieżą, poprzez warsztaty plastyczne i rzemieślnicze z wykorzystaniem upcyklingu. Organizuje festiwale, w

organizator

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek // Organizacje

Stowarzyszenie realizuje z powodzeniem projekty społeczne we współpracy z samorządem lokalnym,  wojewódzkim oraz partnerami  ministerialnymi. Wspiera dzieci z problemami i ich rodziców . W ramach współpracy z Bankiem Żywności dostarcza ż

organizator

Moje Krzyszkowice // Organizacje

Stowarzyszenie pracuje z młodzieżą poprzez warsztaty artystyczne i rzemieślnicze, organizację spektakli teatralnych, happeningów oraz innych wydarzeń kulturalnych. Organizacja brała udział w projekcie „Młodzież w działaniu”- GO EUROPE.

organizator

Stowarzyszenie Młodych Artystów "Eko Power" // Organizacje

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji społecznej, promowania twórczości artystycznej młodych ludzi oraz aktywizacji społeczności lokalnej.  Organizacja prowadzi warsztaty plastyczne i rzemieślnicze dla młodzieży, organizuje festiwale, w

organizator

Fundacja "Pomost Nadziei" // Organizacje

Fundacja pomaga osobom chorym i niepełnosprawnym, które znajdują się w trudnej sytuacji. Fundacja zapewnia im pomoc finansową, wspiera w leczeniu i poszukuje dla nich miejsc odbywania rehabilitacji i terapii, organizuje wolontariat oraz turnusy

Czas wysz: 0.00571 s.