Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Wrocław"


organizator

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO // Organizacje

Stowarzyszenie skupia się na upowszechnieniu różnych form aktywności społecznej w zakresie kultury we wszystkich jej postaciach i w różnych środowiskach, promowaniem idei aktywnego wypoczynku realizowanego poprzez kontakt z przyrodą i sportem. Org

organizator

Stowarzyszenie Odra-Niemen // Organizacje

Głównym celem Stowarzyszenia ODRA - NIEMEN jest rozwijanie inicjatyw i projektów kresowych, polonijnych, historycznych i edukacyjnych. Stowarzyszenie zaprasza do współpracy wszystkich, dla których tematy realizowane w ramach poniższych obszar

organizator

Fundacja Ekorozwoju // Organizacje

Fundacja działa na rzecz ochrony przyrody, krajobrazu i bioróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem drzew, naturalnych łąk i zrównoważonych form rolnictwa. Wspiera lokalne inicjatywy i p

organizator

Fundacja „De Primario” // Organizacje

Fundacja popularyzuje wiedzę historyczną oraz rozwój świadomości obywatelskich wśród młodzieży. Inicjuje i wspiera rozwiązania służące polskiej kulturze, gospodarce i nauce. Organizuje warsztaty, szkolenia, wykłady, debaty i konferencje.Fu

organizator

Towarzystwo Rozwoju Rodziny // Organizacje

Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa oraz Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Do głównych zadań Towarzystwa należy: wspieranie kobiet i mężczyzn w ich prawie do decydowania o liczbie i czasie u

organizator

Centrum Inicjatyw UNESCO // Organizacje

    Centrum Inicjatyw UNESCO jest stowarzyszeniem skupiającym animatorów, edukatorów i trenerów. Zajmuje się aktywną partycypacją, promowaniem tolerancji i dialogu. Misją organizacji jest promocja edukacji globalnej, europejski

organizator

Towarzystwo Polsko-Izraelskie Nadzieja-Hatikvah // Organizacje

Celem towarzystwa jest propagowanie przyjaźni między narodami polskim i izraelskim oraz mniejszością żydowską. Pozostałe obszary naszych zainteresowań to: historia Żydów w Europie i w Polsce, historia i współczesność Państwa Izrael, stosunki pols

organizator

Fundacja Rosa // Organizacje

Fundacja edukuje społeczeństwo w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz wspiera najmłodszych pacjentów placówek leczniczych.

organizator

Fundacja Pociecha // Organizacje

Fundacja wspiera świetlice środowiskowe w ich codziennym funkcjonowaniu. Pomaga w d

organizator

OFEK Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej // Organizacje

Celem Fundacji jest edukacja komputerowa społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia, poprzez upowszechnienie stosowania komputerów w nauczaniu. The Polish Nationwide Foundation of Computer Education The Foun

organizator

Towarzystwo Edukacji Otwartej // Organizacje

Towarzystwo wspiera inicjatywy, które mają wpływ na rozwój człowieka, jego zainteresowania oraz promują nowatorskie rozwiązania w edukacji i metodach kształcenia. We współpracy z samorządem lokalnym organizacja chce uczestniczyć w tworzeniu polski

organizator

Stowarzyszenie „ŻYJ KOLOROWO!” // Organizacje

Stowarzyszenie organizuje kolonie dla dzieci i warsztaty z tworzenia projektów międzynarodowych wymian młodzieży w ramach programu Erasmus+.

organizator

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego // Organizacje

Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy. Biuro prowadzi działalność doradczą i informacyjną, organizuje warsztaty, szkolenia, współpracuje z pracodawcami. Career Service of the University of Wrocla

organizator

Stowarzyszenie Sztukater // Organizacje

Sztukater organizuje kampanie społeczne i projekty, pomaga instytucjom edukacyjnym, promuje autorów książek, organizuje konkursy dedykowane dla młodzieży. Stowarzyszenie uczestniczy w projektach międzynarodowych. 

organizator

Stowarzyszenie Europejskich Więzi // Organizacje

Stowarzyszenie realizuje edukacyjne inicjatywy proeuropejskie, podejmuje inicjatywy w dziedzinie szeroko pojętej kultury i edukacji.

Czas wysz: 0.02034 s.