Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Zagórzany"


organizator

Kwiatonowickie Stowarzyszenie "Homini" // Organizacje

Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących ze wsi. Cel ten jest realizowany poprzez prowadzenie placówki edukacyjnej „Mała Szkoła”, świetlicy socjoterapeutycznej „Iskierka” oraz realizac

Czas wysz: 0.01095 s.