Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Zamość"


organizator

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu // Organizacje

Stowarzyszenie organizuje podstawowe i specjalistyczne szkolenia dla wolontariuszy, szkolenia dla koordynatorów pracy wolontarystycznej, a także międzynarodowe spotkania młodzieży.

organizator

Sto­wa­rzy­sze­nie 'HEureka Generator' // Organizacje

Stowarzyszenie or­ga­ni­zuje i prowadzi lokalne, regionalne, kra­jo­we i mię

organizator

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu // Organizacje

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu jest organizacją pozarządową, zrzeszającą rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci, młodzieży i dorosłych osób nie

organizator

3-2 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W ZAMOŚCIU // Organizacje

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu to jednostka Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Jest stacjonarną jednostką OHP, która prowadzi działalność wychowawczą, profilaktyczną oraz resocjalizacyjną. Pobyt w OSiW dla młodzieży z naj

Czas wysz: 0.00786 s.
stopka strony