Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Zawiercie"


organizator

Instytut Rozwoju Rynku Pracy // Organizacje

Instytut zajmuje się działalnością szkoleniową na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem z rynku pracy (młodzież NEET do 30. roku życia). Fundacja współpracuje z powiatowymi urzędami pracy w Zawierciu, Będzinie i Katowicach przy organizacji staży

organizator

Zawierciańskie Forum Pracodawców // Organizacje

Stowarzyszenie wraz z firmami oraz organizacjami działa na rzecz zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem. W swoich działaniach szczególną uwagę poświęca młodzieży, jej edukacji i aktywizacji na rynku pr

organizator

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych // Organizacje

Fundacja wspiera inicjatywy lokalne oraz zajmuje się animacją środowiska. Współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowym wspierając ich działania poprzez doradztwo i szkolenia. Fundacja wspiera różnego rodzaju inicjatywy w zakresie pozyskiwan

organizator

Fundusz Inicjatyw Lokalnych // Organizacje

FIL wspiera lokalne społeczności, organizacje oraz liderów społecznych. Podejmuje działania i inicjatywy przyczyniające się do rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, wspiera środowiska senioralne, osoby niepełnosprawne. Fundusz zajmuje si

organizator

Fundacja "Praca i Kariera" // Organizacje

Fundacja realizuje projekty promujące zatrudnienie, aktywizację zawodową i społeczną młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacja działa poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów dla NGO oraz udział w projektach lokalnych.

Czas wysz: 0.00715 s.
stopka strony