Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Zgłobice"


organizator

Fundacja Nowe Inspiracje // Organizacje

Fundacja wspomaga rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i zbliżanie narodów Europy. W swoich inicjatywach kładzie nacisk na działalność edukacyjną, promocję współpracy międzysektorowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Realizując

Czas wysz: 0.00723 s.
stopka strony