Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Zgierz"


organizator

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu // Organizacje

Młodzieżowy Dom Kultury działa w Zgierzu od 1952 roku. Prowadzi działalność kulturalno-oświatową skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizuje m.in. ogólnopolski festiwal muzyki rockowej "ZDERZAK", ogólnopolski konkurs plastyczny i muzyc

organizator

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER // Organizacje

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER priorytetowo traktuje inicjatywy związane z propagowaniem kultury ludowej, w szczególności słowiańskiej oraz edukowaniem w tym obszarze. Celem Stowarzyszenia jest zapoznawanie, przypominanie i odtw

organizator

Stowarzyszenie Tkalnia // Organizacje

Stowarzyszenie Tkalnia jest organizacją zajmującą się działaniami antydyskryminacyjnymi i obywatelskimi. Współpracuje z Ośrodkiem dla Uchodźców w Ustroniu/ Grotnikach, tworzy narzędzia edukacyjne – gry "Ja

organizator

Stowarzyszenie EZG // Organizacje

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji i aktywizacji społecznej oraz zwiększenia udziału obywateli w życiu społecznym, publicznym i kulturalnym miasta i regionu. Podejmuje i promuje inicjatywy edukacyjne i artystyczne, w szczególności kształtuj

Czas wysz: 0.00889 s.