Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "bezrobocie"


sejm.jpg

Państwo od kuchni // Inspiracje

Bezrobocie wśród młodych, opieka zdrowotna i socjalna, obrona kraju, przedsiębiorczość, system edukacji w Polsce i Europie, prawa dziecka oraz sztuka rozmowy – to tematy, z którymi zmierzyli się uczniowie szkół średnich oraz członkowie organizacji pozarządowych.

organizator

Fundacja "Imago" // Organizacje

Fundacja działa na rzecz aktywizacji seniorów, osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnej młodzieży. Realizuje projekty wsparcia dla osób 50+, aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych oraz pomaga znaleźć pracę młodym pozostającym bez zatrudnienia,

organizator

Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej // Organizacje

Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego, walcząc ze zjawiskiem bezrobocia , promując przedsiębiorczość oraz integrację europejską, społeczną i zawodową. Organizacja jest niepubliczną instytucją szkoleniową posiad

organizator

Fundacja "Aktywne Społeczeństwo" // Organizacje

Fundacja działa na rzecz walki z bezrobociem, wykluczeniem społecznym i brakiem aktywności wśród społeczeństwa. Organizacja prowadzi działalność edukacyjną promująca sport i aktywność społeczną, wolontariat i dialog społeczny.&n

news

Mimo zimy bezrobocie w dół // News

10.03.2015

Według danych Eurostatu bezrobocie zanotowane w styczniu w strefie euro było najniższe od kwietnia 2012 r.

news

Bezrobocie przestało straszyć // News

08.09.2016

Czy bezrobocie w Unii może być jeszcze niższe? Ekonomiści twierdzą, że tak, ale z danych Eurostatu wynika, że stopa bezrobocia przestała spadać.

news

Rozwój jedynym lekarstwem na bezrobocie // News

01.04.2012

Wysokie bezrobocie wśród młodych Europejczyków było jednym z tematów poruszonych w trakcie konferencji na temat Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej.

news

Eurostat - biuro dobrych wieści // News

05.12.2016

Co piąty bezrobotny znalazł pracę, co setny pracownik poszedł na bezrobocie – tak wygląda porównanie pierwszego i drugiego kwartału na europejskim rynku pracy.

news

Eurostat: etatów w UE przybywa // News

09.12.2014

Bardzo powoli poprawia się sytuacja na europejskim rynku pracy. Jak wynika z badań Eurostatu, bezrobocie w październiku było dokładnie takie, jak we wrześniu, spadło za to w ujęciu rocznym.

news

Pracy w UE zaczęło przybywać // News

13.11.2014

Bezrobocie w Unii Europejskiej nareszcie spada – przynajmniej w ujęciu rocznym. Tak wynika z danych Eurostatu za marzec.

news

Bruksela na froncie walki o etaty // News

13.11.2014

Nie wierzysz, że Unia stara się zmniejszyć bezrobocie wśród młodzieży? Zajrzyj do nowej broszury Komisji Europejskiej.

news

Eurostat: bezrobocie bez zmian // News

10.07.2015

Ani w Unii, ani w strefie euro maj nie przyniósł zmian na rynku pracy. Poziom bezrobocia jest dokładnie taki sam, jak w kwietniu.

news

Bezrobocie wciąż maleje // News

26.07.2016

W strefie euro sięgało 10,2 proc., teraz wynosi 10,1 proc. Jeszcze lepiej jest w całej UE – tu odsetek bezrobotnych spadł z 8,7 do 8,6 proc. To najnowsze dane Eurostatu.

news

Bezrobocie w Unii już nie rośnie // News

07.11.2013

Odsetek osób bez pracy zarówno w całej Unii Europejskiej, jak i w strefie euro nie zmienia się. We wrześniu – według Eurostatu – wynosił odpowiednio 12,2 oraz 11 proc.

news

Europejski rynek pracy wciąż w kryzysie // News

04.10.2013

Ani w strefie euro, ani w całej Unii bezrobocie nie chce spadać. Według najnowszych danych Eurostatu w sierpniu odsetek osób bez zatrudnienia był taki sam, jak w lipcu, ale wyższy niż przed rokiem.

news

Bezrobocie nie chce spadać // News

14.08.2013

Stopa bezrobocia w strefie euro była w czerwcu dokładnie taka sam, jak w maju – podał Eurostat. W sumie w Unii bez pracy jest prawie 26,5 miliona obywateli.

news

Etatów wciąż nie przybywa // News

05.07.2013

Bezrobocie w Europie wciąż rośnie, ale coraz wolniej. Odsetek osób bez pracy w strefie euro był w maju o 0,1 pkt proc. wyższy niż w kwietniu i o 0,8 pkt. proc. wyższy niż przed rokiem.

news

Bezrobocie w UE wciąż maleje // News

05.06.2015

Sytuacja na rynku pracy w całej Unii jest wciąż lepsza niż w krajach strefy euro. Pokazują to najnowsze dane Eurostatu.

news

Bezrobocie stabilne // News

07.08.2015

Ani w strefie euro, ani w całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia w czerwcu nie zmniejszyła się w porównaniu z majem. Tak wynika z raportu Eurostatu.

news

Bezrobocie w UE znów rekordowo niskie // News

08.06.2016

Odsetek osób bez pracy w Unii jest najniższy od kwietnia 2009 r., a w strefie euro – od sierpnia 2011 r. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu.

Czas wysz: 0.01016 s.
stopka strony