Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "bezrobocie"


sejm.jpg

Państwo od kuchni // Inspiracje

Bezrobocie wśród młodych, opieka zdrowotna i socjalna, obrona kraju, przedsiębiorczość, system edukacji w Polsce i Europie, prawa dziecka oraz sztuka rozmowy – to tematy, z którymi zmierzyli się uczniowie szkół średnich oraz członkowie organizacji pozarządowych.

organizator

Fundacja "Imago" // Organizacje

Fundacja działa na rzecz aktywizacji seniorów, osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnej młodzieży. Realizuje projekty wsparcia dla osób 50+, aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych oraz pomaga znaleźć pracę młodym pozostającym bez zatrudnienia,

organizator

Fundacja "Aktywne Społeczeństwo" // Organizacje

Fundacja działa na rzecz walki z bezrobociem, wykluczeniem społecznym i brakiem aktywności wśród społeczeństwa. Organizacja prowadzi działalność edukacyjną promująca sport i aktywność społeczną, wolontariat i dialog

organizator

Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej // Organizacje

Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego, walcząc ze zjawiskiem bezrobocia , promując przedsiębiorczość oraz integrację europejską, społeczną i zawodową. Organizacja jest niepubliczną instytucją szkoleniową pos

news

Mimo zimy bezrobocie w dół // News

10.03.2015

Według danych Eurostatu bezrobocie zanotowane w styczniu w strefie euro było najniższe od kwietnia 2012 r.

news

Bezrobocie przestało straszyć // News

08.09.2016

Czy bezrobocie w Unii może być jeszcze niższe? Ekonomiści twierdzą, że tak, ale z danych Eurostatu wynika, że stopa bezrobocia przestała spadać.

news

Rozwój jedynym lekarstwem na bezrobocie // News

01.04.2012

Wysokie bezrobocie wśród młodych Europejczyków było jednym z tematów poruszonych w trakcie konferencji na temat Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej.

news

Unia kontra bezrobocie // News

12.03.2015

Komisja Europejska opublikowała raport na temat bezrobocia wśród młodzieży na Starym Kontynencie. Pokazuje w nim, co robi, by poradzić sobie z tym problemem.

news

Pracy w UE przybywa // News

07.09.2015

Bezrobocie w strefie euro jest już najniższe od lutego 2012 r., a w całej Unii od czerwca 2011 r. Takie optymistyczne dane podało unijne biuro statystyczne Eurostat.

news

Wspólny Raport o Zatrudnieniu 2017 // News

07.04.2017

Bezrobocie spada, a poziom zatrudnienia jest już wyższy niż przed kryzysem – to najważniejsze wnioski z publikacji przyjętej przez Radę Europejską.

news

Bezrobocie w Unii przestało spadać // News

13.11.2014

Według Eurostatu w lipcu stopa bezrobocia zarówno w całej Unii, jak i w strefie euro była dokładnie taka sama, jak w czerwcu. Bez pracy jest wciąż ponad 5 mln młodych Europejczyków.

news

Na rynku pracy wciąż ciężko // News

18.12.2013

W październiku 2013 r. stopa bezrobocia w strefie Euro wyniosła 12,1 proc. i nie zmieniła się w porównaniu z wrześniem. Spadać nie chce również bezrobocie w całej Unii.

news

Bezrobocie w Unii już nie rośnie // News

07.11.2013

Odsetek osób bez pracy zarówno w całej Unii Europejskiej, jak i w strefie euro nie zmienia się. We wrześniu – według Eurostatu – wynosił odpowiednio 12,2 oraz 11 proc.

news

Na Starym Kontynencie trochę łatwiej o pracę // News

14.01.2015

Mimo zimy, sytuacja na unijnym rynku pracy wciąż powoli się poprawia. W strefie euro bezrobocie wciąż jest wyższe niż na terenie całej Wspólnoty.

news

Bezrobocie przestało topnieć // News

08.10.2015

W sierpniu 2015 r. stopa bezrobocia – zarówno w całej UE, jak i strefie euro – nie zmieniła się w porównaniu z lipcem. Tak wynika z danych Eurostatu.

news

Spada bezrobocie wśród młodych // News

14.12.2017

Wg ostatniego badania Eurostatu w październiku 2017 roku w Unii Europejskiej bezrobotnych było 3,772 mln osób poniżej 25 roku życia, a w samej strefie euro 2,657 mln. To nieco mniej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

news

Moda na wolontariat? // News

13.01.2011

Od blisko dekady wolontariat jest jednym z priorytetów unijnej polityki młodzieżowej. Ma zwiększyć mobilność, zmniejszyć bezrobocie, poprawić szanse edukacyjne. Za wsparciem politycznym idą pieniądze - tylko w ostatnich czterech latach Unia wydała na wolontariat młodzieży prawie 143 miliony euro. I działania promocyjne - przez najbliższy rok obchodzić będziemy Europejski Rok Wolontariatu, którego jednym z najważniejszych celów jest wykreowanie mody na wolontariat. A jest co kreować. W pracę społeczną angażuje się tylko 16 proc. młodych Europejczyków.

news

Bezrobocie: w USA gorzej niż w UE... // News

10.08.2010

Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej rośnie, ale wciąż jest niższa niż w USA.

Słowenia

Słowenia: lider z zadyszką

06.07.2018

Słowenia jako pierwszy kraj zza dawnej Żelaznej Kurtyny weszła do strefy euro. Zrobiła to to już w 2007 r., przez co kryzys, który wybuchł rok później, miał w tym kraju przebieg nieco inny niż w Polsce. Kraj wpadł w recesję, a bezrobocie mocno wzrosło. W ostatnich latach miejscowa gospodarka wychodzi jednak z dołka, choć sytuacja na rynku pracy wciąż nie jest różowa.

news

Eurostat: Lepiej na rynku pracy // News

11.02.2015

W grudniu w strefie euro bezrobocie było najniższe od sierpnia 2012 r. Liczba osób bez pracy spada też na terenie całej Unii.

Czas wysz: 0.00872 s.