Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "fundacja"


organizator

Fundacja Bądź Aktywny // Organizacje

Cele Fundacji to:pobudzanie i wspieranie aktywności społeczności lokalnych,nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci, młodzieży, dorosłych,seniorów,promowanie idei uczenia się przez całe życie, włączając w to szkol

organizator

Fundacja Innowacja // Organizacje

Głównymi obszarami zainteresowania Fundacji jest edukacja, rynek pracy, przedsiębiorczość, animacja społeczna. 

organizator

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" // Organizacje

Fundacja jest organizacją pozarządową zajmującą się propagowaniem idei kształcenia ustawicznego, stwarzaniem i zapewnianiem warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, przedsiębi

organizator

Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji // Organizacje

Działalność Centrum opiera się na rozwijaniu kompetencji wśród nauczycieli, uczniów i absolwentów szkół oraz kadr regionalnej gospodarki. Forma rozwijania kompetencji jest dostosowana do rodzaju i potrzeb danej grupy odbiorców. W Centrum rozwój ko

organizator

Fundacja Edukacji Profilaktyki i Psychoterapii DROGA // Organizacje

Fundacja DROGA jest organizacją pozarządową (NGO). Działa od 2005 roku w obszarze celów statutowych związanych ze zdrowiem psychicznym i problemami uzależnień. Projekty, które Fundacja realizuje są adresowane do wszystkich osób, które doświad

organizator

Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój // Organizacje

Celami Fundacji są m.in.:Wspieranie w rozwoju osobistym, edukacyjnym i społecznym dorosłych, młodzieży oraz dzieciPobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej oraz zawodowej

organizator

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej // Organizacje

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej została powołana by wspierać działalność społecznie użyteczną, przedsiębiorczość społeczną ale też osoby potrzebujące pomocy.

organizator

FUNDACJA MUSI BYĆ DOBRZE // Organizacje

Fundacja podpowiada, jak skutecznie zebrać środki na kosztowne leczenie lub realizację marzeń i wspieramy w tym trudnym czasie. Organizacja dzieli się swoim doświadczeniem: w 3 tyg. zebrała 2 mln w zbiórce #SERCEJULKI. Bo #MusiByćDobrze 

organizator

Fundacja "Manufaktura Inicjatyw" // Organizacje

Fundacja prowadzi działania z zakresu:aktywizacji zawodowej, rozwoju zawodowego i osobistego oraz edukacji,aktywizacji społecznej mieszkańców i rozwoju wolontariatu,pomocy psycholo

organizator

FUNDACJA "DZIEWCZYŃSKIE NIEDZIELE" // Organizacje

Cele fundacji: integracja kobiet (w tym migrantek) przez sztukę, integracja osób z różnych grup wiekowych, propagowanie czynnego uczestnictwa w kulturze, ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa d

organizator

Fundacja Strefa Dorastania // Organizacje

Fundacja Strefa Dorastania to organizacja, która tworzy przestrzeń do budowania pewności siebie u dzieci i młodzieży oraz silne, międzypokoleniowe relacje, które ułatwiają wejście w dorosłość.

organizator

Fundacja We are for U // Organizacje

Fundacja We are for U to centrum inspirowania i wspierania działań na rzecz rozwoju kariery osób, które chcą doskonalić swoje pasje i talenty. Nasza działalność oparta jest głównie na organizacji wydarzeń artystycznych realizujący

organizator

Fundacja Q // Organizacje

Fundac​ja Q to organizacja pozarządowa, która działa wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Jej fundament to: inicjowanie, wspieranie i kreowanie działań na rzecz rozwoju twórczości i kreatywności

organizator

Fundacja Edumocni // Organizacje

Fundacja Edumocni założona przez fascynata rozwoju osobistego wychodzi z inicjatywą skierowaną do wszystkich osób, które chcą realnie wpływać na swój rozwój osobisty i zawodowy.

logo_fep_rgb.jpg

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości // Organizacje

Przez wiele lat głównym obszarem aktywności Fundacji była realizacja programów stypendialnych. Dziś są to programy rozwojowe dla młodych ludzi, których wspólnym celem jest kształtowanie przedsiębiorczych i prospołecznych postaw. Od kilkunastu lat

organizator

Fundacja Centrum Logopedyczne // Organizacje

Fundacja Centrum Logopedyczne adresuje swoją działalność szkoleniową przede wszystkim do specjalistów – logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli oraz studentów tych kierunków, a także ogółu społeczeństwa – zwłaszcza osób zmagających się z utrud

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży // Organizacje

Głównym celem działania Fundacji jest promowanie i wspieranie programów ułatwiających rozwój dzieci i młodzieży w Polsce.Fundacja przyznaje dotacje, organizuje szkolenia, seminaria i konferencje, opracowuje publikacje i badania naukowe.

Czas wysz: 0.01977 s.
stopka strony